Menu Tìm kiếm

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng dịch vụ tên miền của HT Việt Nam hiệu quả. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng và phù hợp với mọi cá nhân và doanh nghiệp
 • STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
  1 .ac.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  2 .health.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  3 .pro.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  4 .name.vn 40.000đ 40.000đ Miễn phí
  5 .biz.vn 300.000đ 350.000đ Miễn phí
  6 .edu.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  7 .gov.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  8 .info.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  9 .org.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
  10 .net.vn 300.000đ 350.000đ Miễn phí
  11 .com.vn 290.000đ 340.000đ Miễn phí
  12 .vn 330.000đ 500.000đ Miễn phí
 • STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
  1 .org 299.000đ 200000
  2 .net 299.000đ 200000
  3 .com 299.000đ 200000
 • /uploads/images/partner/logo-1-.png
 • /uploads/images/partner/logo-2-.png
 • /uploads/images/partner/logo.png
 • /uploads/images/partner/noi-that-zen-house.jpg
 • /uploads/images/partner/water.png
0982 365 824